Agrafes Paquet


Agrafe pour Agrafeuse rapide.

1.250 FCFA